חדרי כושר / מרכזי קהילה

עם התגברות האלימות ברחובות, כל צפצוף מכונית או ויכוח סרק יכול להיגמר באסון. על מנת להנגיש את הסמינרים המעולים שלנו בתחום ההגנה העצמית, אנו מגיעים עד אליכם. לחדר הכושר המקומי, למרכז הקהילה הקרוב לביתכם. מגוון כלים יעודיים לנשים ונערות (סמינרים חד פעמיים לצד פעילות שבועית קבועה), הגנה עצמית לגברים סמינרים יעודיים להימנעות והתמודדות עם נשק קר וחם והגנה ממצבי רחוב (סמינרים / פעילות שבועית קבועה), על בסיס מודל הסמינרים של IKMF הארגון הבינלאומי לקרב מגע.

 

 נשים ונערות 

במרכזי קהילה, חדרי כושר, בגילאי 16 +,

יש לייעד לנערות או נשים, או לאפשר אימהות ובנותיהן.  ללא תנאי סף אחרים.

 
 
1. הגנה עצמית לנשים STAY AWAY  –  4 שעות אק'

2. סמינר הגנה עצמית לנשים STAY AWAY משולב מרצה אורח / זומבה –  4 שעות אק'
2 שעות אק' הגנה עצמית לנשים , 2 שעות אקדמאיות זומבה / מרצה אורח
ü    פעילות אורח
o       הורות במבחן – השבת הסמכות ההורית.
o       הורות במבחן – יישום  גבולות אצל ילדים בחיי היומיום.
o       זומבה
o       נשים מנהלות
 
3. פעילות חוגית רב שנתית הגנה עצמית לנשים–  שעה בשבוע.
ü      פעילות סדורה רב שנתית הכוללת את תוכנית הלימודים המלאה.
ü      קבוצה לנשים בלבד.

 
 

גברים ובני נוער

 

גברים ובני נוער מגיל 16 ומעלה, המעונינים בפעילות בסביבת הבית
במרכזי קהילה, חדרי כושר;  ללא תנאי סף  מלבד בעיה בריאותית .

  
1. סמינר נשק קר- הגנה מתקיפות ואיום בסכין –  4 שעות אק'
 
ü      תסריטי מקרה נפוצים בתקיפות סכין.
ü      הכר את התוקף – מהו רוצה וכיצד הוא תוקף.
ü      מודל הימנעות ממצבי איום ותקיפה.
ü      הגנות ממצבי איום בסכין.
ü      הגנות ממצבי תקיפה בסכין.
ü      סדנת אמצעי מיגון (מצומצם)– הגנה עצמית באמצעות כלים מהסביבה.
ü      מסלול תקיפה להטמעת מהירה.
 
 
 
2. סמינר נשק חם – הגנות נגד איומים באקדח–3 שעות אק'
 ü      תסריטי מקרה נפוצים בתקיפות אקדח.
ü      הכר את התוקף – מהו רוצה וכיצד הוא תוקף.
ü      מודל הימנעות ממצבי איום ותקיפה.
ü      הגנות ממצבי איום באקדח, 4 כיוונים.
ü      מסלול תקיפה להטמעת מהירה.
 
 
 
3. סמינר "מגינים על הבית"– דרכים למיגון הבית לצד טכ' הגנה
כנגד תוקפים ברחוב ובבית עפ"י תסריטי מקרה נפוצים–3.5  שעות אק'
 
ü      הרצאה בנושא שיטות למיגון הבית, אמצעים טכנולוגיים לצד כללי אצבע להרחקת גנבים.
ü      הכר את התוקף – מהו רוצה וכיצד הוא תוקף.
ü      הגנה מפני תוקף ברחוב כאשר אינך לבד, הגנה על המשפחה.
ü      מודל התנהלות למול תוקף שנכנס הביתה, הימנעות, קריאה לעזרה והתמודדות.
ü      סדנת אמצעי מיגון (מצומצם)– הגנה עצמית באמצעות כלים מהסביבה.
ü      מסלול תקיפה להטמעת מהירה.
 
הפעילות כוללת מדריכים מוסמכים, ביטוח  וציוד אימונים.