נוער- מוגנות אישית ומניעת אלימות

 סמינר מוגנות אישית ומניעת אלימות בקרב נערים (כיתות ד' ומעלה, כולל תוכנית לתיכון ) , 10 שעות אק'.

 

 המטרה – צמצום ומניעת נגע האלימות בקרב בני נוער בבתי הספר ומחוצה להם.

 על התוכנית:

מניעת אלימות בביה"ס ומחוצה לו בשלושה כלים מרכזיים:

 • העמדת מודל מילולי פשוט ויעיל לפירוק מצבי עימות מסלימים.
  • הסבר והדגמות מקרי אמת לסכנה שבהידרדרות לאלימות גם בתוך כתלי ביה"ס.
  • שימוש בקול, שימוש בכוח מתון, שימוש בעזרים מנטליים; הפנמת היכולת של הנער להתמודד מול הסכנה למרות ההנחה כי "הוא חזק יותר".
  • מתן פתרונות פיסיים מניעתיים לפירוק מצבי אלימות.
 • העצמה אישית  הגברת המוגנות וחיזוק התנהגויות לא אלימות בקבוצה.
  • גיוס מנהיגות הכיתה לשינוי דפוסים בכיתה.

o        טכניקות לא אלימות שאינן דורשות כוח לחלוטין (הטכניקות מבוססות על 6 התסריטים הנפוצים ביותר בכתלי ביה"ס).

 • זיהוי והימנעות ממצבי סכנה מחוץ לבית הספר.
  • מודל "האזעקה הפנימית" ככלי מקדים סכנה המאפשר מניעה והימנעות 
  • סיפורי מקרה של ארועי אמת  ש"יצאו" מכלל שליטה והשלכותיהן.

 

עלויות  לקבוצה:

 • הסדנא כוללת עשרה שיעורים שמתחלקים במספר מפגשים על פי החלטה משותפת עם  מנהל תוכנית עיר ללא אלימות  .
 • עלות שעת פעילות 350 ₪.
 • עדיפות ל 3 מפגשים (2 מפגשים בני 3 שעות אק' ואחד 4 שעות אק')

 

לוגיסטיקה :

 • מדריכים בכירים, מוסמכי וינגייט,  עם נסיון בעבודה מול בני נוער.
 • כל ציוד האימונים מגיע עם המדריך.
 • עד 20 נערים בקבוצה.
 • ניתן לקיים במתקני ביה"ס, כחלק משיעורי חנ"ג, או בנפרד.
 • הפרויקט הופעל בהצלחה בקרב נערים בכיתה ד' עד י"א